Русе с 10 иновативни училища

Актуално 24.08.2022 | 09:08ч.

10 русенски училища влязоха в списъка на Министерството на образованието за иновативни училища през учебната 2022/2023 г. Всяка година МОН избира тези учебни заведения, които разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Ето и избраните учебни заведения от Русе:

-         ОУ „Любен Каравелов“

-         ОУ „Ангел Кънчев“

-         ОУ „Братя Миладинови“

-         ОУ „Иван Вазов“

-         ОУ „Никола Обретенов“

-         АЕГ „Гео Милев“

-         СУЕЕ „Св. Константин Кирил – Философ“

-         СУЕЕ „Фридрих Шилер“

-         ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ ООД

 -        СУ "Васил Левски"

В списъка на МОН влизат 542 училища от 192 населени места от всички 28 области на страната, като за миналата учебна година те са били с 32 по-малко. Оценява ги специална комисия, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност и на неправителствения сектор, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на 4 години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!