Русенски музейни специалисти със статии в списание "Български фолклор"

Култура 16.03.2020 | 04:03ч.

Силно русенско присъствие по музеоложки теми има в последния брой на списание Български фолклор. Изданието на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей в последните години има широка антропологическа насоченост, поради което публикува изследвания, насочени към музеите и общностите. Книга Трета от 2019 г. е с тема „Местни наследства – преосмисляне и трансформация“, тъй като отразява част от проучванията по проекта на ИЕФЕМ – БАН с музеите в Русе и Сливен за културните ресурси и валоризирането на местните наследства.

Русенските автори са Искрен Великов, Силвия Трифонова-Костадинова и Николай Ненов. Искрен Великов представя биографичните репрезентации на войводи в редица музеи у нас, а фокусът е върху Сливен и Русе. Най-важене елемент се оказва наличието/ отсъствието на мемориална къща на героя, който се представя фрагментарно при отсъствието на такъв специфичен музей.  

Николай Ненов се спира на европейския културен маршрут „Пътят на римските императори и дунавския път на виното“, който се оказва катализатор за промяна в начините за представяне и споделяне на местното наследство. Тук се визират не само исторически възстановки и римския пазар на Сексагинта Приста, но и формите на музейно обучение, дигитализацията, 3D сканиране и принтиране и други начини за представяне на културното наследство. Важността на тези процеси са провокирали съставителя доц. Валентина Ганева-Райчева да сложи на корицата на списанието снимка от процеса на дигитализация на артефакти от Античността, които се случиха по съвместния проект на Русенския университет с музея.

Статията за „Предметите говорят“ визира споделените наследства и съучастието на публиките в работата на музея – тя е съавторска на Силвия Трифонова-Костадинова и Николай Ненов. В нея са проследени съвременни практики във водещи европейски музеи за съучастие в музейната дейност на различни аудитории, както и дейността на русенския музей по проекта за предмети с истории, които са част от този нов модел за споделяне на наследството. Принципите на музея на съучастието използва предметно ориентирана музеология и изгражда диалогична среда, която за пръв път у нас се реализира в залите на Русенския музей.

Списанието представа и два проекта на ИЕФЕМ – за културното наследство в миграция и за агрокултурните трансформации в условията на глобализация, изложбите от които бяха представени пред русенска публика през 2019 г.

Още от Култура

© 2019 Thesite All rights reserved!