Русенският музей с изложба посветена на търговията със застрашени растения и животни

Култура Изложби 22.05.2020 | 08:05ч.

Русенският музей подготвя мобилна изложба, свързана с търговията със застрашени от изчезване растения и животни и прилагането на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES – „Природата в риск. Интерактивна образователна изложба“. Проектното предложение е подкрепено в рамките на конкурсна сесия на Министерството на културата, свързана с дейността по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и галериите.

Интерактивната, мобилна изложба ще се фокусира върху нерегламентираните форми на притежание на застрашени растителни и животински видове, създаващи предпоставки за тяхното изчезване. През 2019-а година Министерството на околната среда и водите предостави на музея три палта с от кожа на защитени видове - видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES.

Експозицията ще бъде допълнена от артефакти от фондовете на отделите „Природа“, „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“, а образуваната тематична колекция ще визуализира разнообразни примери на посегателство върху изчезващи екземпляри от цял свят. Реализацията на проектната идея ще разгърне поредица от теми, свързани с изчезналите видове (динозаври, пещерни мечки, мамути), Великите географски открития, Пътят на подправките и монокултурите, значението на Конвенцията CITES за регулиране на търговията с животни, българските видове, включени в нея, както и примери от застрашени видове от дивата флора и фауна. Експонатите изграждат последователен музеен разказ, който дава възможност да се илюстрират проблемите, рисковете и формите на отношение на обществото към видовото многообразие и отговорността, която хората имат към екологичното равновесие.

В конкурсната сесия на Министерството на културата е подкрепен и проектът на Русенска художествена галерия – „Изработка на художествени витрини и популяризиране на визуалното изкуство в ХГ – Русе“.

Още от Култура

Още от Изложби

© 2019 Thesite All rights reserved!