Русенският университет разширява сътрудничеството си с Китай

РУСЕ АКТУАЛНО 27.05.2019 | 08:05ч.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ ще разшири сътрудничеството си с Китай. Това стана ясно по време на посещение на делегация от Пекинския университет по езици и култури, Китай и Институт „Конфуций“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в русенското висше учебно заведение. Представители от Пекински университет по езици и култури бяха проф. Джан Уанси – заместник ректор, Тиен Син – заместник директор на отдела за развитие на Институт „Конфуций“ и проф. Фан Мин. Гостите от Институт „Конфуций“ , Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ бяха проф. Дун Юенсин – директор, проф. д.п.н. Пламен Легкоступ – почетен председател и член на управителния съвет и доц. д-р Искра Мандова - член на управителния съвет. Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев приветства гостите с „Добре дошли!“ и ги запозна със структурата, материалната база и постиженията на русенската Алма Матер. По време на посещението бяха обсъдени три нови направления за развитие на сътрудничеството. Първото е програмата „Млади лидери“ и възможностите, които тя предлага за обмен на студенти, за период от една седмица до един месец. Второто направление е възможността за съвместно обучение и издаване на двойни дипломи в бакалавърски и магистърски програми, а третото – обмен на млади учени и докторанти, с цел научни изследвания и продължителност на престоя до шест месеца. Делегацията посети и Учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет. Там проф. Джан Уанси намери един от учебниците, които е написал. Върху него, той остави посвещение, символизиращо приятелството между него и чл.- кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.  

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

© 2019 Thesite All rights reserved!