Създават център за възрастни хора в Бяла

Други 27.06.2019 | 09:06ч.
Център за възрастни хора ще бъде създаден в Бяла в рамките на международен проект. Той е съвместен с Комуна Градинари и е насочен към социалните политики в двата региона. Основната цел на проекта е да се подобри координацията между двете местни управи в усилията за повишаване на тяхната ефективност в областта на социалните услуги и по-специално услугите, предоставени на възрастните хора в трансграничния регион. Сред предвидени дейности са създаване на център за възрастни хора в Община Бяла, организиране на съвместни социални мероприятия отново с фокус хората от третата възраст, разработване на съвместна стратегия, отчитаща социалните нужди на възрастните хора, както и създаването на система за обмен на информация между институциите от двете страни на реката. Общата допустима стойност на проекта е 1 081 938,54 евро, от които 919 647,75 евро са от Европейския фонд за регионално развитие, а продължителността му е 24 месеца.

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!