Социално подпомагане раздаде над 3000 безплатни винетки на хора с увреждания

Актуално 27.02.2020 | 01:02ч.

Започна приемането на заявления за безплатни винетки, които се полагат на хоратас увреждания. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Право на стикерите имат лицата с 50 и над 50 % намалена работоспособност или деца, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18 години или до завършване на средно образование, но не и по-късно от 20 годишна възраст. Тези групи хора имат право да бъдат освободени от заплащане на винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). До момента от началото на годината са осигурени 3011 безплатни винетки, като от тях 2935 бр. са за възрастни, 76 – за деца. На 6 лица е отказано издаването на винетки, а 230 заявления са в процес на обработка.

От дирекция „Социално подпомагане“ припомниха, че издадените електронни винетки на лица с увреждания чрез ДСП през 2019 г. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е хората с увреждания да проверят срока на валидност на предоставените им електронни винетки и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес през 2020 г. около 10 дни преди изтичането им.

Към заявленията-декларации не се изисква прилагане на копие от застрахователната полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност", свидетелство за регистрация на моторното превозно средство или експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК. Справките се правят по служебен път от ДСП. Към заявление-декларацията се прилага единствено копие от пълномощното в случаите на подаване на заявление чрез упълномощено лице.

Документите може да се подават лично в ДСП, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка.

Проверка за издадени електронни винетки, след упражнено право по реда на Наредбата, може да се извършва на сайта на на Агенцията за социално подпомагане, на сайта на Агенцията за пътна инфраструктура и  на сайта на Националното тол управление.

През изминалата 2019 година в област Русе 6 662 лица с трайни увреждания са получили безплатни електронни винетки.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!