СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН В РУСЕ НА 8-И ФЕВРУАРИ, ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО НЕГО СА НАД 8 МЛРД. ЕВРО

Други РУСЕ АКТУАЛНО 06.02.2023 | 12:02ч.

Министерството на земеделието започва национална информационна
кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските
райони в България за периода 2023-2027 година. За земеделските стопани от
областите Търговище, Разград и Русе срещата ще се проведе в сряда /8
февруари 2023 г./ от 11.00 часа в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе.
Събитието се организира със съдействието на Областна администрация –
Русе. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията
за прилагането на инструментите по Стратегическия план. В рамките на
срещата ще бъдат представени различните интервенции, разписани в
документа, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа
от експерти на Министерството на земеделието. Това може да стане и
предварително на e-mail: vaprosi_mzm@mzh.government.bg . Според
областния управител Анатоли Станев Стратегическият план ще спомогне за
гарантирането на по-голяма икономическа сигурност в сектора и ще насърчи
повече хора да развиват бизнес, свързан със земеделието и селските райони.
Припомняме, че бюджетът за всички интервенции, разписани в
Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в
България за периода 2023-2027-a е малко над 8 млрд. евро (8 060 113 677
евро). По интервенциите за Директни плащания финансовият ресурс възлиза
на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в селските райони са предвидени 3 529
075 550 евро. В допълнение на това са предвидени и специални интервенции
за лозаро-винарския сектор на стойност 98 935 535 евро, за пчеларство 25 798
563 евро и 5 786 635 евро за секторни интервенции.

Още от Други

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

© 2019 Thesite All rights reserved!