Търсят се проекти на русенски училища за подобряване мотивацията на учениците

Нова възможност за финансиране на училищни проекти предлага програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час” на русенските училища. Второто издание на програмата търси проекти, които помагат за повишаване на уменията за саморегулирано учене на учениците в прогимназиален етап и развиване на техните социално-емоционални компетентности. Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 30 000 лв, а за програмата могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в България.

“Учим заедно” се реализира за втора година от фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Програмата цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за преодоляване на конкретни предизвикателства в образователната система с пряко въздействие върху уменията и успеха на учениците. Тази година партньори на програмата са също Институт за изследвания в образованието и сайта prepodavame.bg.

Срокът за подаване на проектни предложения е 10 май 2023 г. на сайта https://zaednovchas.bg/uchim-zaedno/ 

За програмата могат да кандидатстват държавните и общински училища от Русе и областта с ученици от 5. до 7. клас. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на  предстоящата учебна година (2023/2024). Проектите могат да се подават самостоятелно или в партньорство с друго училище или организация. Предимство в процеса на оценка получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта.

“Все повече образователни изследвания отчитат понижени академични резултати и социални умения на учениците след дистанционното обучение в цялата страна. Българските ученици трудно учат сами, губят мотивация и нямат нагласа за екипна работа и съвместно учене. Именно затова и тази година с програма „Учим заедно“ търсим училищни проекти, които помагат на учениците да се справят по-уверено и самостоятелно с тези предизвикателства в училище и след това. С финансовата подкрепа по програма  “Учим заедно” искаме да стимулираме училищата да търсят нови и разнообразни решения, да иновират с нови подходи и идеи, които след това да споделим и с по-широк кръг училища като добри практики”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.

Какви проекти могат да кандидатстват за програмата

Проектите за програма “Учим заедно” трябва да са насочени към ученици от 5. до 7. клас през учебната 2023/2024 г., включително ученици с ниски академични резултати и често отсъствие от училище. Всеки училищен проект трябва да отговаря на поне един от трите приоритета, които имат пряка връзка с развитието на социално-емоционални умения в учениците – „Регулиране на усилията“, „Съвместно учене“ и „Търсене на помощ“. Едно училище може да кандидатства само с един проект, който обхваща един или повече приоритети.

Програмата търси проекти и дейности, които могат да се прилагат широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии:

Развиват социално-емоционални умения на учениците;

Помагат за регулирането на усилията на учениците;

Насърчават ученето в сътрудничество със съученици;

Насърчават търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители.

Подробности за всеки един от приоритетите, информация за критериите за оценка на проектите, процеса на кандидатстване, допустимите разходи и още подробности за програмата са достъпни на сайта на програмата на zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

Платформа за саморегулирано учене

Краен продукт на всички дейности и проекти в програма „Учим заедно“ тази година ще е създаването на специална Платформа за саморегулирано учене. Тя ще е достъпна безплатно за образователната общност в България и ще позволи на учители и училища от цялата страна да задълбочат работата си за подобряване уменията на учениците за саморегулирано учене. Платформата ще осигурява:

Възможности за провеждане на анкети за саморегулирано учене и анализ на резултатите;

Документиране и споделяне на най-добрите практики от опита на всички училища в програма „Учим заедно“;

Допълнителни ресурси и възможности, свързани със саморегулирано учене.

Платформата ще бъде изградена и поддържана от екипа на „Учим заедно“, за да се избегне допълнително натоварване на училищните екипи

Още от Други

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!