ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ БЕ ОТКРИТ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Център за върхови постижения към Русенския университет „Ангел Кънчев“,
който представлява научноизследователски лабораторен комплекс, бе открит
днес. Сред гостите на събитието беше заместник областният управител
Георги Георгиев. „През последните години Русенският университет направи
редица иновации в сферата на образованието и високите технологии. Така
ръководството на учебното заведение за пореден път доказа, че водещ
приоритет пред него е предоставянето на „зелена улица“ на младите таланти
да разгръщат потенциала си и да усвояват нови умения, които ги превръщат
във водещи специалисти в страната, отговарящи на изискванията на
обществото и най-вече на Европейския съюз“, каза Георгиев в обръщението
си към ректора академик Христо Белоев. Според него въвеждането в
експлоатация на новата лабораторно-изследователска база и инфраструктура
е гаранция за устойчивост и трансфер на ефективни технологии и решения
към индустрията, бизнеса и администрацията. „Подобни инвестиции водят до
реална трансформация не само на региона, но те са предпоставка за
създаването на една напълно нова концепция на изследователския процес.
Поздравления за това, което правите, тъй като подобни големи проекти с
фокус върху качественото обучение и разгръщането на интелектуалния
потенциал на избралите да се обучават и развиват тук водят до повишаване
на конкурентоспособността на града и областта“, допълни заместник
областният управител и изрази увереност, че тази инициатива е синоним на
вярата в добрите идеи и силната амбиция. Също така той пожела успех и
много реализирани мечти. „Надявам се, че ще продължим да бъдем отлични
партньори в още много проекти и инициативи, свързани със съдбата на
младите хора и просперитета на областта“, каза Георгиев.
Комплексът е най-модерният по българското поречие на река Дунав
научноизследователски технологичен лабораторен комплекс. Той се
реализира по проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в
е-обществото (УНИТе)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“. Комплексът включва 5 лаборатории на
площ от близо 300 кв.м. Стойността е проекта е близо 3 милиона лева, а
изграждането на самата сграда и оборудването ѝ възлиза на над 2 милионалева. Специализацията на новия център в Русе е в областта на 3D
технологиите, виртуалната и добавена реалност и симулациите на реални
процеси. От новата инфраструктура ще могат да се възползват и ученици.
Центърът разполага и с принтери от най-високо поколение, както и с техника
за заснимане на движенията с 16 камери и последващ анализ в 360 градусова
перспектива. Подобна техника има само в Швейцария и Южна Корея.
Принтерите позволяват да се изработват изделия за медицината и
стоматологията. По думите на академик Белоев това позволява достигането
на едно ново ниво на учените от университета и в една колаборация с фирми
и партньори да се решават конкретни въпроси. „Тепърва ще виждаме
резултатите от този център и той е наистина за върхови постижения. Той
заедно с другите лаборатории, които ще бъдат откривани през следващите
месеци и години ще дадат едно ново ниво на Русенския университет и като
един от десетте изследователски университета в България да бъдем наистина
много иновативни.“, каза академик Белоев.
В проект УНИТе участват и Техническият университет в София, Бургаският
университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. Водещ партньор е Софийски
университет „Св. Климент Охридски“.
Сред гостите на събитието бяха новоизбраният кмет на община Русе Пенчо
Милков, неговите заместници Златомира Стефанова, Магдалина Илиева,
Енчо Енчев и Димитър Недев, както и редица представители на академичната
общност, местната и държавна власт, бизнеса и неправителствения сектор.
От своя страна кметът Милков благодари на ректора и на всички, имащи
принос за реализацията на проекта. Той подчерта, че както обучението на
студенти, така и на ученици дава възможност за създаването на млади и
добре подготвени кадри в обществото, а също така хора от други места да
имат възможността да работят с тази техника.

Още от Русе

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!