В Русе ще се състои ХІ международна научна конференция „Съвременният свят – Постижения, рискове, иновации“

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организират ХІ международна научна конференция „Съвременният свят – Постижения, рискове, иновации“, която ще се проведе от 23 до 25 април 2024 г. в град Русе.
Конференцията има за цел да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес; които отразяват постиженията, рисковете и иновациите в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други об-ласти на човешкото познание.

Работата на форума се организира в пет научни секции, които обединяват разработки от различни области: ИСТОРИЧЕСКИ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПЕДАГОГИКА И ОБЩЕСТВО; ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата. Работните езици са бъл-гарски и английски. Докладите, допуснати до представяне в заседанията на секциите, отговарящи на изискванията за оформление и изнесени на форума, ще бъдат включени в сборник, индексиран в следните бази данни: RePec, Google Scholar, ROAD, SIS, J-Gate, CEEOL и Crossref. Възможност за участие: присъствено, онлайн или с видеопредставяне.

Заявки за участие се приемат до 7 април 2024 г.
Срок за изпращане на докладите – 7 април 2024 г.

Форумът се финансира по проект ФНИ-4670 от 31.10.2023 г. „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“ към Фонд „Научни изследвания“.

Повече информация и заявки за участие – в сайта на библиотеката www.libruse.bg

Източник: РусеИнфо

Още от Русе

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!