Възстановяват екопътеката от хижа „Минзухар“

Актуално 03.08.2022 | 11:08ч.

Близо 70 ученици, студенти и граждани на Русе ще се включат във възстановяването на екопътеката от хижа „Минзухар“ до Лесопарк „Липник“. С тяхна помощ ще се даде възможност на русенци и гостите на града да преоткрият активния начин на живот сред живописната природа край дунавския град.

Инициативата е на Иван Иванов, един от собствениците на фирма „Тива Ком“, и ще се реализира под координацията и контрола на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Тя е резултат от изграденото  доверие между дружеството и фондацията от предходни партньорства в различни проекти.

За реализирането на  „Екопътека-аз и ти с грижа за природата“ е привлечено и Спортно туристическо и природо-защитно дружество „Академик“, а партньори са ОП „Паркстрой“ – Русе, ДП ДЛС „Дунав“ -  Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и три русенски училища.

Със старта на проекта започна детайлно прецизиране на предварително проучените варианти за трасиране на екопътека „Русенският Липник и хижа Минзухар“ и съгласуването му с ОП „Паркстрой -Русе, ДЛС „Дунав“ и ИЗС „Образцов Чифлик“. Ще бъде отпечатано методическо ръководство "Трасиране, обозначаване и оборудване на познавателни маршрути, туристически и екопътеки". Следва съставяне на 6 групи от по 8 души за обучение в теоретико-практически курс, изготвяне на учебна програма за придобиване на знания и умения за екомаркировъчна дейност, провеждане на теоретичните занимания присъствено и онлайн. Предвижда се още създаване на 4 маршрутно-екообразователни табла с QR кодове, които ще бъдат разположени до автобусна спирка „Разклона“ в с. Николово, до хижа  „Минзухар“, на входа на лесопарк „Липник“ откъм с. Николово и на входа откъм хижа „Минзухар“. Ще бъдат определени и пунктовете по трасето на екопътеката, в които да се поставят указателни стрелки и маркировъчни стълбове. Проектът предвижда още проектиране и изработване на три къщички за птици, една велостоянка (при хижа „Минзухар“) и на конструктивните елементите за мостчето в м. Малък Бакмиш.

През септември младите хора на Русе ще имат възможност да се включат в учебно-практически занимания за полагане на лентова маркировка, за участие в поставянето на маркировъчни стълбове, указателни стрелки, маршрутните екообразователни табла, къщичките за птици, в монтажа на мостчето и велостоянката. След официалното откриване на екопътеката ще бъде подредена експозиция със снимки, карти, схеми и др. материали, създадени по проекта, а за най-активните участници във възстановяване на пътеката са предвидени награди.

Проектът цели да приобщи русенци към идеята за възстановяване и опазване на природата. Акцент ще бъде поставен върху формирането на навици за системно спортуване в парковете в околностите на Русе, повишаването на екологичната култура и утвърждаването на устойчиви позитивни модели на поведение на учениците, студентите, както и на всички граждани.

За да се измери, макар и косвено, постигнатото с изпълнението на проекта, ще се води отчетност в нарочен дневник в хижа „Минзухар“. 

Регистрирането на активността в резултат на наличието на екопътеката в по-общ план ще става в отделна специална рубрика на уебстраницата https://www.uni-ruse.bg/students/clubs-and-groups/Academic и на страницата на проекта във Фейсбук.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!