Записват приетите след първо класиране в РУ студенти

Други Актуално 11.07.2019 | 09:07ч.
Приключи първото класиране в Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщиха от ръководството на висшето учебно заведение. Записването започна вчера и ще продължи до петък. Това може да се случва между 8 и 12 и от 13 до 17 часавъв факултетните канцеларии на специалностите, в които са приети (справка на информационното табло във входа на корпус 1 на Русенски университет. При записване, бъдещите студенти трябва да носят  оригинал от диплома за завършено образование и квитанция от платената такса за обучение за първия семестър. Необходими са четири снимки с формат 3х4см, Комплект документи за записване: заявление-декларация, картон за студентското положение, студентска книжка, лична студентска карта, именник, уверение и др. (получават се от факултетната канцелария ), лична карта и медицинско удостоверение от личния лекар (за специалностите с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред ). Кандидат-студентите, които са приети на първото класиране по първото си желание не могат да участват в следващите класирания и трябва да се запишат в предложеното им място по първо тяхно желание. Кандидат-студентите, които декларират готовност да се обучават в Русенския университет и са приети не по първото си желание, могат със заявление по образец до ректора и диплома за средно образование (оригинал), подадени в съответната факултетна канцелария, да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране с оглед удовлетворяване на тяхно по-предно желание. Приетите кандидат-студенти, които не се запишат до 16,00 часа на 12 юли (петък) или не подадат заявление за запазване на мястото и участие във второто класиране, отпадат от участие в следващите класирания. Второ класиране ще се извърши само за онези специалности, за които след първото класиране останат незаети места.

Още от Други

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!