Започнаха посещения на ученици в останките от средновековната гюргевска крепост

Започнаха посещения на ученици в останките от средновековната гюргевска крепост.

Напълно реновиран и с обновена позлата на купола, Пантеонът на възрожденците от българското национално възраждане посреща посетители в Русе. Обновяването му е част от съвместния проект на общините Русе и Гюргево „Реконструкция и показване на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“. Той е финансиран с над 2,7 млн. евро по съуправляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020 г. От румънска страна по проекта е реновирано пространството около Крепостта в гр. Гюргево, която е издигната върху стари руини и е била притежание на управниците на Влахия.

Крепостта е разрушена изцяло през 1829 година, не се прави пълна реконструкция, а се използваха модерни средства за представянето и.

Очаква се с изпълнението на проекта да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Русе-Гюргево, като се поставя фокус върху две от културно историческите забележителности на региона.

Източник: РусеИнфо

Още от Култура

Още от Любопитно

© 2019 Thesite All rights reserved!