Екологичното проучване "прилепите в горски местообитания в Североизточна България"

РУСЕ АКТУАЛНО 15.02.2023 | 04:02ч.

Екологичното проучване на прилепите в горски местообитания в
Североизточна България ще представи уредникът в отдел „Природа“
Красимир Киров. Презентацията ще се проведе в четвъртък, 16 февруари,
от 18.00 ч. в Историческия музей. Представянето има за цел да покаже как
климатичните промени и дейността на хората променят поведението и
разпространението на няколко вида прилепи – Нощник, Широкоух прилеп
и Средиземноморско прилепче. Въз основа на направените от него
многобройни теренни проучвания, Красимир Киров изследва и сравнява
видовото многообразие, изучава летателната, денонощната, хранителна и
социално-комуникативна активност на летящите бозайници, акцентира
върху необходимостите към местата за размножаване, временните и
постоянни убежища. По този начин се извлича информация и се
формулират изводи за тенденциите в разпространението на прилепите и
влиянието на заобикалящата среда за тяхната популация, което е важно
условие за опазване на видовото разнообразие.

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

© 2019 Thesite All rights reserved!