Излезе от печат „Етнография на Тутракан“

Автори Книги Актуално 05.01.2023 | 12:01ч.

Излезе от печат „Етнография на Тутракан“. Изданието е авторски труд
на музейни специалисти от Тутракан, Русе и Силистра. При
съставителството на сборника от научни трудове за Тутракан и
Тутраканско водеща е концепцията на проф. Николай Ненов за определяне
на етнографски общности на основата на сходства и прилики, а не на
различия, на каквито залага традиционната ни етнография (например – с
какво хърцоите са различни от капанците, с какво балканджиите са
различни от гребенците). Тази изследователска стратегия се спира на
общите места и културните преживявания в периода между двете световни
войни, както и след това, включително в настоящето, тъй като показва
устойчиви връзки в локалната менталност, обвързани с култови средища,
лечители, традиционни знания, умения и културни практики, осъзнати
като културно наследство. В местната памет съществено място има темата
за Добруджа, тъй като животът по времето на румънската власт и след това
променя ценностите. Проследени са образите на Добруджа и представите
за културно наследство у местните общности, знанието им за места на
памет и форми на културен пейзаж, чрез които се търсят формите на
културна традиция и начин на живот, проследява се системата за
предаване на знание и ценности, които показват уникалното единство
между човека и природата.
В книгата се представят етнокултурните процеси през последните сто
години, довели до промяна в нагласите и идентичностите на различните
местни групи от хора, обитаващи територията на бившата Тутраканска
околия - днес Община Тутракан, Община Главиница, част от Община

Сливо поле и община Ситово. Изследвани са обичаите, облеклото, форми
на архитектурата, изяви на фолклора, занаятите, календарните и семейните
празници, вярвания на отделните етнокултурни и религиозни групи в
региона.
Автори на книгата са Петър Бойчев и Величко Атанасов от Тутракан,
Десислава Тихолова, Искра Тодорова, Николай Ненов от Русе и Донка
Съботинова от Силистра.
Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на
културата и Община Тутракан.

Още от Автори

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!