Изложба напомня за Атанас Буров

Култура Изложби 13.11.2019 | 03:11ч.

„Зората на модерната икономика“ е озаглавена изложба подредена в

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ по повод 150 години от рождението на Атанас Цонев Буров и 120 години от излизането на сп. „Икономически преглед“, печатен орган на Русенската търговско-индустриална камара.

Атанас Цонев Буров е виден търговец, индустриалец и банкер. Произхожда от известната фамилия Бурови. Роден е в Лясковец. През 1912 г. се установява в Русе. 

През 1907 г. е избран за действителен член на Русенската търговско-индустриална камара, а на 30 април 1920 г. – за неин председател.

По инициатива на Атанас Буров към Русенската търговско-индустриална камара  на 23 октомври 1921 г. в Русе се открива Средно механо-електротехническо училище, а през 1923 г. –  Допълнително занаятчийско училище. Той е един от инициаторите за създаване на Русенската стокова борса и неин председател.

В изложбата са представени книги и статии на русенски изследователи за делото на Атанас Буров и неговия принос за развитие на професионалното образование в Русе, за индустриалните предприятия и финансовите институции в Русе в края на ХІХ и началото на ХХ век. Може да се види Протокол № 6 от 30 април 1920 г., когато Атанас Буров е избран за председател на камарата. Включените в изложбата отчети за дейността на Русенската търговско-индустриална камара и протоколи от нейните редовни сесии представят широката и разностранна дейност, която разгръща Атанас Буров на този пост, който заема 18 години.

На 20 ноември 1899 г. излиза първият брой на сп. „Икономически преглед“ – орган на Русенската търговско-индустриална камара. То публикува отчети и информация за дейността на камарата, стопански и търговски новини, статии по важни икономически въпроси. С прекъсване излиза до 1941 г. В изложбата са показани неговият първи брой от 1899 г. и различни годишнини на изданието от 20-те и 30-те години на ХХ век, както и списание „Търговски новини“ от 1896 г. и „Търговско-промишлен вестник“ от 1907 г., също издания на Търговско-индустриалната камара в Русе.

Специално внимание е отделено на професионалното образование в Русе. Включени са материали за Средното механо-електротехническо училище и Допълнителното занаятчийско училище, публикувани на страниците на сп. „Икономически преглед“.

 

Още от Култура

Още от Изложби

© 2019 Thesite All rights reserved!