Конкурс търси "Младежи с екомисия" и креативни идеи за опазване на околната среда

Актуално Конкурси 10.09.2021 | 11:09ч.

Eкипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и локомотивният завод на Русе „Експрес Сервиз“ предоставят възможност на младите русенци  да допринесат за трансформацията към по-зелено и устойчиво бъдеще чрез креативни и иновативни идеи и практични решения като се включат в конкурса „Младежи с екомисия“. ​Идеята на конкурса е да провокира мисленето в посока опазване на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем. Да имаш цел и да искаш да я постигнеш в името на най-значимата кауза – опазването на околната среда, се оказва двигателят на промяната – онази сила, която води младите по един труден, но осмислен път.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват ученици от 7 до 12 клас от Община Русе. Участниците трябва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще. Младежите могат да изберат дали да участват в екип (от двама до петима участници) или индивидуално. И при двата формата за участие, учениците трябва да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират на практика.

Всеки екип/индивидуален участник трябва да изготви 3-минутно видео, което включва:

  • кратко представяне на екипа/себе си, и проекта;
  • кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши;
  • описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото.

Всеки екип/участник трябва да изготви и кратко предложение за разработване на своята идея под формата на проект. Проектното предложение трябва да съдържа име на проекта, имена на участниците/ка в екипа, план за изпълнение, ясни цели, общо финансово планиране (как ще бъдат разпределени средствата, за какво ще бъде похарчен наградният фонд), план за устойчивост на проекта (как проектът ще продължи да се развива и след предоставеното финансиране).

Екипите/участниците могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки, социални проекти и други). Ще се радваме да видим всякакви предложения.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Регистрацията за участие и изпращането на проектите става на адрес rusefreespiritcity@gmail.com

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

СРОК
Крайният срок за изпращането на докладите и видеата е 30 октомври 2021 г.

НАГРАДИ
Ще бъдат присъдени съответно първа, втора и трета награда.:

1 място – по 150 лв. на участник
2 място – по 100 лв. на участник
3 място – по 50 лв. на участник

Класираният на първо място екип/участник ще получи възможността да получи до 5000 лв. за да реализира проектното си предложение на практика. За бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на журито.

ЖУРИ И ПАРТНЬОРИ
Победителите в конкурса ще бъдат избрани от експертно жури, в състава на което ще влязат представители на: отдел „Екология“ в Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“ и локомотивния завод „Експрес Сервиз“. Финалистът ще получи възможност за менторство по време на изпълнението на проекта си, както и възможност за използване на материалната база и логистична подкрепа от локомотивния завод.

ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на проектите ще се осъществи в два етапа – предварителна селекция и финално класиране:

  • Предварителна селекция - След като прегледа всички изпратени видеа и доклади, в срок до 15 ноември 2022 г. журито ще избере петима финалисти измежду екипите и индивидуалните участници, които ще бъдат поканени да представят и защитят своя проект с презентация. Те ще получат покана на електронната си поща и ще разполагат с десет дена да подготвят презентация за проекта си, както и да започнат работа по неговата разработка. В случай, че липсва отговор на поканата за финална презентация в посочения срок, мястото ще бъде предоставено на следващия екип в класацията.
  • Финално класиране – Презентирането на селектираните пет проекта ще се проведе присъствено или онлайн на 25 ноември 2021 г., в зависимост от епидемичната обстановка. Презентацията трябва да се вмести в рамките на 5 минути. Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент пред журито, ще имат предимство при оценяването. Измежду петимата финалисти ще бъде избран победителят в конкурса и ще се проведе церемония по награждаване. Реализираният проект ще бъде представен официално на 22 април 2022 г. – Международния ден на земята

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА
С изпращане на проекта си, участниците автоматично декларират, че са запознати с регламента и условията на конкурса и че ги приемат.

ДРУГИ
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 

Още от Актуално

Още от Конкурси

© 2019 Thesite All rights reserved!