Креативен център Русе ще сътрудничи с Община Русе в прилагането на иновативни методи на обучение

Актуално 09.11.2021 | 10:11ч.

Миналата седмица екипът на Креативен център Русе се срещна с представители на Община Русе, където бяха обсъдени бъдещи партньорства за създаване на обучения в сферата на креативните индустрии и въвеждането на иновативни методи в обучението за децата и учениците от предучилищна и училищна възраст.

Целта на тясното сътрудничеството с образователните институции в града ни е подпомагане и разширяване на обучителния процес в училищата, посредством прилагането на най-новите технологии и иновативни методи в обучението на младите хора. Експерти и психолози от ще подпомогнат учениците в тяхната бъдеща кариерна ориентация и професионална реализация в сферата на креативните индустрии.

Креативен център Русе си поставя за цел да мотивира тези кадри след завършване на обучението си да работят и живеят в Русе, за да дадат тласък и да поставят града на картата като атрактивна дестинация за развитие на креативните индустрии.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!