Одобрен е проектът за рехабилитация на пътя Русе – Кубрат

Актуално 17.07.2020 | 01:07ч.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри проекта за ремонт на пътя Русе – Кубрат на обща стойност 46,4 млн. лв., от които 29,7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от ОПРР и 16,7 млн. лв. собствено финансиране от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, е с дължина 46,74 км. Той свързва населението между три области – Русе, Разград и Силистра. Жителите на 5 общини в Северна България – Русе, Кубрат, Завет, Исперих и Дулово, ще имат възможност да се движат по обновената отсечка. С изпълнението на проекта ще бъдат подобрени експлоатационните качества на пътя, безопасността на движението и комфорта на пътуващите по него. След рехабилитацията трасето ще бъде с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване, нови бордюри, мантинели, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

За да върви работата по-бързо и оперативно, близо 47-километровата отсечка е разделена на два обекта. И за двата лота Агенция „Пътна инфраструктура“ е избрала изпълнители на строително-монтажните работи и подготвя сключването на договорите. Има решение за определяне на изпълнители на строителния надзор, но все още тече срокът за обжалването му. В първия лот е 21,5-километровата отсечка от Русе до 21-ви км на пътя между с. Ново село и с. Тетово, на територията на област Русе, и през с. Червена вода, а във втория са останалите 25,2 км до Кубрат. Срокът за изпълнение и на двата участъка е 10 месеца.

Отсечката от трансевропейски коридор № 9 е с голямо стопанско значение за региона. Осигурява връзка между първокласните пътища Русе – Варна и Силистра – ГКПП „Лесово“ и чрез нея се стига до пристанището в гр. Русе.

Обновяването на участъка ще даде възможност за развитие на специфичния икономически потенциал на областите Русе, Разград и Силистра чрез повишената мобилност и достъп до нови пазари. Модернизираната пътна отсечка ще намали продължителността на пътуванията между населените места и ще подобри регионалния обмен на стоки и услуги в трите области, както и достъпа до обекти на културното и природно наследство.

Очакваното развитие на специфичния икономически потенциал в региона и подобряването на бизнес климата ще доведе до привличането на инвестиции и създаването на нови работни места. Инвестицията по ОПРР във второкласния път ще допринесе и за по-добро обслужване на малките населени места от общините Русе, Кубрат, Завет, Исперих и Дулово.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!