Орелът рибар - рядка част от гнездещите хищници в България

Любопитно 01.07.2021 | 10:07ч.

Орелът рибар е една от най-рядко гнездещите хищни птици в България. Дребен орел с размери на белоопашат мишелов. Името му подсказва каква е основната му храна, но макар и рядко се изкушава и от дребни водоплаващи птици, земноводни и змии. Ловува в бистри езерни или речни води, като лети бавно и дори „зависва” на едно място на около 50-60 м над водата, а след като набележи плячката се спуска устремно с полусвити криле. Малко преди да достигне жертвата, насочва напред и надолу краката с острите нокти и рязко забива тяло във водата. Основната миграция  през България минава по „Виа Понтика” през април и септември –първа половина на октомври. За щастие някои екземпляри избират придвиждването си по Русенското Поломие и това е добра възможност да бъде наблюдаван не само как лети, но и как ловува. Наблюдавал съм го почти всяка година, особено докато се експлоатираха рибарниците край селата Мечка, Сваленик и Басарбово. Добри възможности за наблюдение и снимане предлагат все още рибарниците край Писанец, Ветово и Красен, където е направена тази фотография.

                                                                                                                                                                                                              Автор: Илиян Вълчанов

 

Още от Любопитно

© 2019 Thesite All rights reserved!