От 1 юни 2017 - Изложба ЦЪРКВАТА В САМУИЛОВА БЪЛГАРИЯ - КОРЕНИ И НАСЛЕДСТВО

Култура Изложби 12.06.2017 | 09:06ч.
На 1 юни в „топлата“ връзка между Ректората и Корпус 2 на Русенския университет беше открита експозицията "Църквата в Самуилова България - корени и наследство”. Изложбата е подготвена във връзка с националното честване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил през 2014 г. и е в Русе по инициатива на Русенския университет и Регионалния академичен център на БАН. Изработена е от сътрудниците на Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките със съдействието на Научния архив на БАН, Националния археологически институт с музей при БАН и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Целта е в изготвените петнадесет големи, луксозни рамкирани платна да бъдат представени богатството и спецификата на книжовните паметници, стенната живопис и архитектурата в Самуиловото царство. На преден план е изведена и историята на Българската църква.

Още от Култура

Още от Изложби

© 2019 Thesite All rights reserved!