Първи курс „Критерии за устойчив туризъм и сертифициране“ от поредица обучения в сферата на туризма се проведе в Русе

Любопитно Актуално 15.03.2018 | 03:03ч.
От 12 до 14.03.2018 в Русе се проведе първият курс „Критерии за устойчив туризъм и сертифициране“ от поредица обучения в сферата на туризма, предназначени за представителите на местните власти. В него взеха участие експерти от областни администрации, общини, неправителствени организации и студенти. Материалите са разработени и се представят от български и румънски експерти. Такива курсове ще се проведат и в гр. Белоградчик и гр. Балчик в България, както и в градовете Комана, Дробета Турну-Северен и Констанца в Румъния. Обученията се организират по проект „Еко туризъм по Дунав“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 с регистрационен номер 16.5.2.009. Партньори по него са: Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния (водещ партньор), Министерството на туризма (Румъния), Агенция за развитие на човешките ресурси, гр. Русе (България) и Министерството на туризма на Република България. Проектът има за цел да подобри капацитета на публичната администрация и гражданското общество в трансграничната територия Румъния – България чрез идентифициране на средства за развитие на екотуризма, откриване на финансови източници, разписване и успешно изпълнение на трансгранични проекти. През м.април ще се проведат следващите 6 съвместни трансгранични обучения на тема „Управление на устойчиви туристически дестинации“ и 4 съвместни трансгранични обучения за „Използване на ръководства за екотуризъм с цел подпомагане на частни туристически оператори да развиват и предлагат на пазара такива продукти“. За въпроси и допълнителна информация: Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе ел. поща hrda@smebg.net тел: 082/834 108 Калин Минев – Мениджър проект

Още от Любопитно

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!