Покана за участие в туристическа обиколка по източното крайбрежие на река Дунав

Като изпълнение на част от дейностите по проект „Еко туризъм по Дунав“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 с регистрационен номер 16.5.2.009 Агенция за развитие на човешките ресурси, заедно със своите партньори по проекта  организира туристическа обиколка по западното поречие на река Дунав от българска и румънска страна. Партньори по проекта са: Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния (водещ партньор), Министерството на туризма (Румъния), Агенция за развитие на човешките ресурси, гр. Русе (България) и Министерството на туризма на Република България. В настоящия етап на проекта фокусът е върху създаване на туристически маршрути и разкриване на възможностите по поречието на река Дунав от българска и румънска страна пред турооператорите. За целта Агенцията кани туроператорски агенции за участие в туристическа обиколка от 14.10 до 16.10.2018г, като подробния планиран маршрут могат да бъдат получени на адрес: hrda@smebg.net Разходите за настаняване, храна  и транспорт са за сметка на проекта. Броят на участниците е ограничен. Единственият ангажимент, който участващите ще имат е включването на поне едно ново място (предложение) в страницата си или да разработване на оферта за посещение в част от трансграничния регион. Участие може да бъде заявено и само в заключителното събитие, което ще се състои на 16.10.2018г, от 17,00ч в гр. Русе, хотел Рига. Там заинтересованите ще имат възможност да се запознаят и осъществят контакти с фирми от туристическия бранш от България, Румъния, Унгария, както и университети и публични власти от Австрия, Словакия, Сърбия, Румъния, Унгария и др. За въпроси и допълнителна информация ел. поща hrda@smebg.net или тел: 082/834 108.

Още от Любопитно

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!