Ректорът на румънския университет „Константин Бранкуши“ посети Русенския университет

Днес, 15.02.2024 г., ректорът на Университет „Константин Бранкуши“ в Търгу Жиу, Румъния проф. д-р Василе Сорин Пурек посети Русенския университет „Ангел Кънчев“. Той беше посрещнат от ректора проф. д-р инж. Пламен Кангалов, председателя на Общото събрание акад. Христо Белоев и заместник – ректора по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова.

В работната среща бяха представени двата университета и специалностите за обучение, които предлагат.

Проф. Кангалов представи модерната база, ресурсите за обучение и изследвания, както и дългогодишните образователни традиции на университета, подчертавайки авторитетната му лидерска позиция в иновативните образователни технологии и международното сътрудничество.

Доц. д-р Галина Иванова, заместник-ректор по международното сътрудничество запозна гостите с международната дейност на университета и неговите контакти с университети в чужбина. Доц. Иванова представи пред гостите възможностите на университетската зала „Образование за бъдеще“.

Проф. д-р Василе Сорин Пурек гостува за първи път в Русенския университет, като отбеляза, че е впечатлен от Русенската Алма Матер. Той се запозна и с технологичните възможности, които предлагат залите за обучение в Русенския университет.

На края на срещата ректорите размениха сувенири като спомен.

Още от Култура

Още от Днес

© 2019 Thesite All rights reserved!