Русенският музей с нова книга

Култура Книги 18.05.2020 | 12:05ч.

Книгата на д-р Диляна Иванова „Социалистическото всекидневие в устната история на Русе“ излезе от печат и на български език. Първото издание на дисертацията на Диляна Иванова бе на английски език. В основата на изследването са устни и визуални материали, събирани повече от десетилетие от авторката на книгата. Текстът се фокусира върху неразработвани проблеми, каквито са темите за всекидневието и празниците през социализма в индустриалния град. Диляна Иванова е работила в Русенския музей и е участвала във фундаменталното проучване на устната история на Русе през 1999 г., публикувано в книгата „Русе – портрет на века“. По-късно сама записва своите срещи с още 40 души, а интервютата са част от книгата, която има 420 страници. Визуалният разказ е важен за анализа на отминалите дни, поради което Диляна Иванова привлича свидетелства от семейни албуми и серия от пропагандни снимки, характеризиращи времето. По същество всички нейни тези и твърдения са извлечени от интервютата и са подкрепени с примери. Това прави тази книга свидетелска за времето и особено важна не само за Русе, но и за страната като цяло, тъй като миналото е разказано от обикновени хора.

Още от Култура

Още от Книги

© 2019 Thesite All rights reserved!