СТО ГОДИНИ РУСЕНСКИ ОПЕРЕН ТЕАТЪР

Актуално 17.11.2020 | 09:11ч.

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера. Повод за създаването ѝ е юбилеят, който русенският оперен театър отбеляза преди година – на 27 ноември 2019 година беше чествана 70-годишнината от създаването на Държавна опера-Русе.

В луксозното издание Държавна опера-Русе представя своите достижения и достойното си място в културната действителност в България. Изданието  безвъзмездно ще бъде предоставено на фондовете на Народната библиотека „Кирил и Методий“, на регионалните библиотеки в страната, в библиотеките на средните училища по изкуствата, на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, НБУ, Института за изследване на изкуствата в БАН и Държавния архив.

В книгата присъстват над 200 фотографии от фонда на Художествения архив на Русенската опера, старателно попълван от датата на нейното създаване – 27 ноември 1947 година. Те са хронологично подредени от първия оперен спектакъл на Русенската оперна дружба, състоял се през 1919 година, който бележи началото на стогодишната история на оперното дело в Русе. Хронологията продължава до юбилейния спектакъл на операта „Травиата“ от началото на юбилейния сезон 2019-2020.

 

В книгата е отделено внимание и върху някои съществени изяви на Русенската филхармония до и след вливането на оркестъра в състава на Русенската опера. Съставен е каталог с най-съществените му звукозаписи и със задграничните турнета на съставите на оперния театър.

 

Изданието има намерението да запознае широката общественост и специалистите с дейците, издигнали авторитета на град Русе като музикален и културен център. В обособените раздели на изданието са представени отделните творчески състави на русенския оперен театър – изявени солисти, оркестър, хор, балет, образователните инициативи и Русенската детска опера. Специалистите биха останали удовлетворени от пълния хронорологичен каталог на всички оперни, оперетни, балетни и мюзикълни спектакли за всичките 70 творчески сезона с информация за датите на премиерните спектакли и постановъчните екипи.

Документалната книга-албум „Сто години Русенски оперен театър“ ще даде възможност в цялата страна и извън България да се затвърди още веднъж авторитета на Русе като град-проводник на европейската култура на Балканите. За това ще допринесе и дигитализираният вариант на книгата, какъвто до сега не е правен и който почитателите и изследователите на това изкуство ще могат да видят на официалната уеб страница на Държавна опера-Русе.

 

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!