Търсят съдебни заседатели в Русе

Други Актуално 15.07.2019 | 09:07ч.
Започна процедура по избор и определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе. Заявления вече се приемат. Към кандидатите има няколко изисквания - да е дееспособен български гражданин; да е на възраст от 21 до 68 години; да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; да има завършено най-малко средно образование; да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания и да не е не е съдебен заседател в друг съд. Заявленията ще се приемат в Общински съвет – Русе. Към тях трябва да има подробна автобиография на кандидата, заверено копие от диплама за завършено образование и медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване. Необходимо е да се приложат данни за контакт и мотивационно писмо. Заявленията ще се приемат между 9 и 12 ч. и между 13 ч. и 17 ч., до 14 август. Всички допуснати кандидати ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе на 9 септември от 9 часа.

Още от Други

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!