Център за консултиране и кратка терапия Решения – Русе представи онлайн платформа за мотивационна и психологическа помощ по проект CODE

Актуално 30.11.2020 | 12:11ч.

Както вече ви съобщихме, вече е готова и пусната в действие платформата за мотивационна и психологическа помощ по проект CODE/Компетентни възможности за дигитална заетост/ - https://self-trainer.eu/, достъпна на български и английски език. Онлайн инструментът за психологическа подкрепа е разработен специално за проекта CODE от известния психиатър Д-р Пламен Панайотов и неговият екип от Център за консултиране и кратка терапия Решения – Русе и маг. психолог Боян Страхилов от ПИК Център – София.

На 27.11.2020г. те се включиха в онлайн сесията, част от обучението по 3D Max и Maya, организирано от водещия партньор по Проекта Агенция за развитие на човешките ресурси. На нея Д-р Пламен Панайотов и Боян Страхилов представиха основните функционалности, възможности и предимства на мотивационната платформа в условията на дистанционна работа и обучение, породени от кризата с COVID-19.

Основната идея на неговия революционен QUQu подход/Задаване на полезни въпроси/, е че индивидите могат да бъдат силно мотивирани за учене и решаване на проблеми чрез задаването на добри въпроси. Чрез практикуването „ стъпка по стъпка“ на своето Мислене, Задаване на въпроси, Получаване на отговори, Правене, Наблюдение и Оценяване резултатите могат да надхвърлят границите на Проекта – потребителят би могъл да прогресира в своето личностно развитие посредством подобряване на своите езикови умения и способност за вземане на решения.

Платформата е разработена специално за нуждите на проект CODE, с възможност да се използва след приключването му в широки обучителни аспекти. Нейната главна цел е да повиши мотивацията на участниците в проекта, а също и да ги подкрепи в тяхното личностно усъвършенстване. Тя може да се ползва от всички участници в проекта, а също и от всички, които желаят да развиват своите езикови и други умения. Участниците в курсовете по CODE, както и всички останали са поканени да използват платформата, а също и да приложат наученото не само в проектните дейности, но и в житейската им практика.

Създателите на мотивационния модул са на разположение за онлайн и офлайн индивидуални консултации. Всеки потребител може да получи обратна връзка за свършеното до момента както от психолозите, така и от другите потребители, а също и да получи практически насоки относно бъдещото си самоусъвършенстване.

Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрезбезвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

 

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!