Участвай в творчески конкурс "8-ми март"!

Фондация „Солидарност в действие“ /с. Друган, общ. Радомир/ организира национален творчески конкурс във връзка с честването на Международния ден за правата на жените – 8 март. Инициативата се подкрепя и от Областна администрация – Русе. Конкурсът е отворен за участие за всички желаещи от страната без ограничения по пол, възраст, етнос и др. Може да се участва с разнообразие от творчески формати включително художествен текст или есе, илюстрация или видео.

Наградите в конкурса включват три парични награди в размер на 100лв. за победителите, и предметни награди за други отличени участници. Крайният срок за участие е 10 февруари тази година.

Повече за конкурса може да научите на следния уеб адрес: https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4aa2623b-2907f55b-4aa5d8b8-3cecef8e64ba-4f8e3964d45213ec&q=1&e=a5c7ca3d-f765-470c-868a-ace702c9e490&u=https%3A%2F%2Fsolidarityworks.eu%2Fbg_bg%2Fvduhnovitelki2024%2F . Линкът за участие в срещата е следният: https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cf5383d-0f50af5d-6cf282be-3cecef8e64ba-b46f636dcf51d038&q=1&e=a5c7ca3d-f765-470c-868a-ace702c9e490&u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FQJeqnzLe87Lzq1B2A.

Още от Други

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!