Започва Светлата седмица

На втория ден след Възкресение Христово според православната традиция започва Светлата седмица. Седмицата се нарича Светла, защото възкресението на Христос донася просветление за всички. Тя се нарича още и Нова неделя, защото с нея започва цикълът от недели, които споменават Христовото Възкресение.

През седемте дни се благославят светиите: в понеделник – апостолите, във вторник и сряда – Богородица, архидякон Стефан и св. Андрей. На Светли четвъртък се благославят св. ап. Йоан и Яков, в Светли петък – св. ап. Петър, а в Светла събота – св. Йоан Кръстител. Неделя се нарича Томина – чества се апостол Тома, който не повярвал във възкресението на Христос, докато не го видял сам и не пипнал раните му от гвоздеите на кръста. Когато му се явил, Исус му казал: “Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали“.

През седмицата не се извършват и венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни.

Източник: tvn

Още от Русе

Още от Днес

© 2019 Thesite All rights reserved!