Екипът на отделение Съдова хирургия представи рядък клиничен случай на реномиран медицински форум в Ню Йорк, САЩ

В средата на ноември в Ню Йорк се проведе най-големият форум по
съдова хирургия в Северна Америка Veith symposium. Лекарите от отделение
“Съдова хирургия” на Университетска болница - д-р Стоян Генадиев, дм и д-р
Петя Кашукеева представиха изключително рядък случай на пациент с кистична
адвентициална болест на задколянната артерия. Пациентът е на 74 години, беше
опериран в отделението преди година, като за успешния изход от лечението
беше използван мултидисциплинарен подход в диагностиката му, който
включваше лекари от отделенията Образна диагностика и Обща и съдова
неврология - д-р Ивелин Васков и д-р Мелиса Мевлюдова. Лечението протече по
хибриден метод, комбинация между оперативно и ендоваскуларно лечение.
Вече година пациентът е с напълно отзвучаване на симптомите и продължава
активния си начин на живот.

На снимката: От ляво на дясно: проф. Ашър, проф. Вийт, д-р Генадиев, д-р
Кашукеева, проф. Гловицки

Още от Русе

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!