Конференция с насока добри практики в туризма ще с епроведе в Арбанаси на 03.12

Агенция за развитие на човешките ресурси има удоволствието да Ви покани да вземете участие в конференция на тема „Добри практики в туризма в трансграничния регион България-Румъния“, организирана в рамките на проект „Еко туризъм по Дунав“, която ще се проведе на 3 декември 2018г в Парк хотел Арбанаси, село Арбанаси, област Велико Търново. Конференцията има за цел да представи добри примери и практики от България и Румъния за успешно развитие на туризма в трансграничния регион. Специален акцент в програмата е представянето на проекта за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони от експерт от Министерството на туризма в България. За регистрация и допълнителна информация можете да се свържете с нас на ел. поща hrda@smebg.net или тел: 082/834 108. Проект „Еко туризъм по Дунав“ е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 с регистрационен номер 16.5.2.009. Партньори по него са: Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния (водещ партньор), Министерството на туризма (Румъния), Агенция за развитие на човешките ресурси, гр. Русе (България) и Министерството на туризма на Република България. Програма на конференцията: 03.12.2018, Парк хотел Арбанаси – с. Арбанаси 9:30 – 10:00 Регистрация на участниците 10:00 – 10:30 Представяне на проект „Екотуризъм по Дунав“ Калин Минев, Мениджър проект - АРЧР 10:30 – 11:00 Практически съвети и добри практики в областта на (еко)туризма от България Михаил Михов, Екскурзовод и експерт към АРЧР 11:00 – 11:30 Практически съвети и добри практики в областта на (еко)туризма от Румъния Йонут Мафтей, Управител на Карпатбайк, Румъния 11:30 – 12:00 Представяне на проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ на ОПИК 2014-2020 - разясняване на цели, дейности и очаквани резултати Катя Първанова, Главен експерт Програми и проекти, Министерство на туризма 12:00 – 12:30 Екотуризъм в селските райони – от теорията до практиката – съвети за развитие на местния потенциал Дан Хатиегану, Експерт – НПО Достъп за всички, Румъния 12:30 – 13:30 Обяд 13:30 – 16:30 Възможности за екотуризъм в трансграничния регион и генериране на идеи за проекти и съвместно сътрудничество - дискусия 16:30 – 17:00 Заключителна част

Още от Други

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!