Русенският карнавал: Как се е провел той преди 57 години

Преди 57 години, на 3 и 4 юни 1967 г., се провежда Деветият русенски карнавал. За целта се сформира екип от представители на Градския народен съвет и Градския комитет на ДКМС, който изготвя идейно-художествен сценарий за организирането на карнавала и издава специална брошура с подробни указания за провеждането му и описание на програмата. Определена е основната тема на карнавала – развитието на човека през всички обществено-икономически формации, а мотото е „Човекът през вековете“. Програмата включва карнавални състезания и ревю. Главното мероприятие е карнавалното шествие.

Карнавалът започва на 3 юни с „гасене на пожар“, в който първенците на противопожарната служба Стефан Дончев, Иван Калинов, Петър Борисов пръскат с вода публиката. Следват състезания на стари леки коли, модели до 1945 г., валяци, магарета. В надпреварата с валяци се включва ветеранът на колоездачите Върбан Витанов-Жабата, който пристига трети, както правел и на състезания. Участниците в състезанието за колоездачи „младша“ и „старша“ възраст са наградени с шоколади от Царицата на карнавала.

В карнавалното шествие участват групи от трудови колективи, подредени и оформени по предварително указан ред. Всяка група представя определен етюд. Сценарият включва 27 етюда, описани подробно. Те осмиват семействеността в някои предприятия; русенци, които не се грижат за чистотата на родния град; некачествените услуги и нередовния градски транспорт; бичуват се недобросъвестни родители, които възпитават лошо децата си, пиянството, хазарта, разгулния живот.

Например, етюд 9 се нарича „Трезвеност“ – „група от 30 души представящи макети на бутилки за вина и ракии според ръста им, с надписи „Луд гидия“, „Дунавска перла“, „Бяло вино“, „Карловски мискет“, „Пирговска гъмза“, „Димят“, „Сливова ракия“, „Мастика“ и други. Между тях се движат деца с макети на бутилки и надписи „Лимонада“, „Оранжада“, „Сайдер“, „Кока-Кола“ и пр. Групата завършва с голяма бъчва, монтирана на електрокар и надписи от двете страни „Месец на трезвеността“, като с друг цвят боя е задраскан „Месец“ и е написано „Година“. Да се изпълни от ДПП „Винпром“ и у-ще „Д. Благоев“.

Друг етюд – 11, със заглавие „Бърза помощ“, предвижда „линейка от Бърза помощ, теглена от магаре, водено от санитар. От двете страни на магарето е монтиран бял кръг с червен кръст. Да се изпълни от Окръжно здравно обединение“.

В етюд 21, „Субсидии“, предвиденият декор е автоплатформа, върху която е поставен силует на крава в естествен размер. Около нея, върху фотьойли са седнали добре облечени мъже и жени с маски на телета, които посредством маркучи сучат от вимето на кравата. На него надпис „дотации“. Двама държат кравата за рогата, а други двама – за опашката и краката. Участват 10 души. Етюдът трябва да се изпълни от ДМЗ „Г. Димитров“.

Шествието завършва група от 150 ученици от Техникума по корабостроене и корабоплаване с матроски униформи, червени ленти на ръцете и дървени пушки, които съпровождат голям макет на крайцера „Аврора“. При преминаването му пред Дома на съветите по даден сигнал от ракета започват топовни залпове и картечни откоси от сградите на Драматичния театър, хотел „Дунав“ и ОКС, които продължават 2-3 минути. При даден сигнал прожектори осветяват около 30 секунди втория етаж на Дома на съветите, от чиито прозорци се виждат застаналите предварително 12 барабанисти, след това осветлението се насочва към третия етаж, където се намират фанфаристи с червени флагчета и домина на лицата, изпълняващи тържествен сигнал една минута. Следва изстрелване на ракета към Луната. За целта предварително е монтирано телено въже, съединяващо балкона от третия етаж на хотел „Дунав“ с покрива на Дома на съветите, по което се изтегля макет на съветска ракета. В нея е поставена кутия с напоен памук от спирт, който се запалва при изтеглянето й към Луната. На покрива на Дома на съветите предварително е монтиран макет на Луната с диаметър 4-5 метра, опъната с бял плат и осветена отвътре с електрически крушки. Ракетата се задейства към Луната. При пристигането й до Луната се появява космонавт, който до този момент е зад лунния диск и размахва съветски флаг. В този момент започват илюминации, а оркестърът изпълнява тържествен марш.

Предвидените награди в конкурса за най-добра маска и костюм включват: при групите – I-ва награда – телевизор „Електрон“, II-ра – магнетофон, III-та – радиограмофон „Симфония-10“; при индивидуалните участници – I-ва награда – транзистор „Ехо“, II-ра – фотоапарат, III-та – часовник.

Карнавалното ревю също протича при предварително определен сценарий. То е свързано с основната тема на карнавала „Човекът през вековете“ и включва представяне на костюми от различните епохи.

Втория ден карнавалът продължава с мероприятия на Градския стадион. В 15 часа започва спускането с парашути на представители на различните обществено-икономическите формации: дивак – представител на първобитното общество, Дон Кихот като представител на феодалното общество, четвърти скача представител на капиталистическото общество, маскиран като империалист с атомна бомба, която виси на врата му, а пети – представител на социалистическото общество – девойка, облечена в бяло като представител на мира и прогреса. На стадиона се провеждат различни състезания; футбол между женски отбори, като двете полувремена продължават по 10 минути; карнавална томбола. Вечерта, от 20 часа, в летните кина „9-ти Септември“, „Цанко Церковски“, „Ангел Кънчев“ и „Дружба“ се прожектират комедийни филми, а в Летния театър е организирана богата естрадно-сатирична програма „Звездите на хумора“ с участието на столични артисти.

Предвидени са и мероприятия, осигуряващи правилното провеждане на карнавала и неговото пропагандиране: изработване на плакати, листовки и дипляни с плана и програмата на карнавала; популяризиране на карнавала чрез прожекция на текстове по екраните на кината; отпечатване на специални етикети за карнавала върху бутилките с разхладителни напитки; откриване на достатъчен брой пунктове за закуски и разхладителни напитки; поставяне на презулични светещи гирлянди с разноцветни крушки на различни места в града. Предвидено е да се поканят представители на Кинохрониката и телевизията за заснемане моменти от карнавала и да се вземат необходимите мерки за опазване на обществения ред.

Вестник „Дунавска правда“ помества материали, отразяващи подготовката и провеждането на карнавала, а притурката за хумор и сатира „Косер“ излиза със специална страница.

Деветият традиционен карнавал в Русе се превръща в общоградско събитие. Целта, която организаторите си поставят е записана в публикувания идейно-художествен сценарий: „За в бъдеще карнавалът да има нещо общо с провежданите досега и да се отличава от предидущите чрез прилагане практиката на разработка на сценарии. Той трябва да има свой РУСЕНСКИ облик и характер и същевременно да ползва опита и традициите на други карнавали, провеждани у нас и в чужбина.“

Източник: РусеИнфо

Още от Култура

Още от Старо Русе

© 2019 Thesite All rights reserved!