15 ФЕВРУАРИ Е СРОКА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В РИОСВ

Тара Системс ЕООД е лицензирана фирма към ББК по машиностроене по регламент (ЕС) 517/2014 г., което дава право да извършва поддръжка, сервизно обслужване и да издава Досиета на климатични и хладилни инсталации, съдържащи над 3 кг. флуорсъдържащи парникови газове! Ние ви информираме, че 15 февруари 2023 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година. За повече информация или съдействие, може да ни потърсите на телефон: 0898 699 219

Още от Любопитно

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!