Интерактивната мобилна изложба „От жълъд до вековно дърво“ гостува в Регионален исторически музей - Русе

Интерактивната мобилна изложба „От жълъд до вековно дърво“ гостува в Регионален исторически музей - Русе. Тя е дело на Регионален исторически музей - Бургас.

Изложбата е създадена по проект, финансиран от Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти”, а целта ѝ е да насочи вниманието към природното богатство в горите в Странджа. Четири табла и интерактивно дърво представят богатия растителен и животински свят на планината, както и необходимостта от съхранението на горите за бъдещите поколения. С кратък текст и много снимки са представени особености на видовете дъбове, а интерактивното дърво е предназначено за най-малките – то представлява дъбово дърво от коматекс, с разположени в короната му макети на горски обитатели – голям синигер и катерица.

Изложбата може да бъде видяна в Екомузей с аквариум - Русе до 10 юни.

 

Още от Изложби

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!