МОН: По-малко домашни и изпитвания

Други Актуално 14.08.2023 | 09:08ч.

Да бъдат намалени домашните работи на учениците, както и броят на оценките, формирщи срочната оценка.

Това предлагат от Министерството на образованието след поредица от сигнали и жалби от родители. По-голямата част от учителите обаче са на мнение, че подготовката на децата вкъщи не трябва да бъде регламентирана в наредба.

Съгласно новите текстове, извън учебния час учителите могат да оставят на учениците за самостоятелно писмено изпълнение от една до три задачи.

В началните класове ще могат да се дават до три пъти седмично домашни по български език и литература, както и по математика. Ограничението за останалите предмети е „не повече от веднъж“ за петте учебни дни.

За всички останали класове се предвиждат две домашни по предмет на седмица, или сумарно по всички предмети – не повече от пет пъти за една учебна седмица, пише в проекто-наредбата.

Освен това образователното министерство предлага да се намали броят на оценките, въз основа на които се формира срочната оценка по съответния предмет и да се въведе праг за броя домашни, които учителите могат да възлагат на своите ученици. Това, според заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова, е крачка към едно условие за повишаване на резултатите.

Проектът е внесен за обществено обсъждане от образователния министър Галин Цоков. Ако промените бъдат приети от кабинета, то те могат да влязат в сила още от 15 септември.

 

Източник: TVN

Още от Други

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!