Непознатият Врачански Балкан

Благодарение на проект „Еко туризъм по Дунав“ е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020  имахме възможността да посетим недостатъчно познатият според мен Врачански Балкан. Посетихме редица обекти, но аз бих искала да ви разкажа конкретно за някои от тях, тъй като в противен случай един пътепис не би ми стигнал, за да пресъздам магията на това място. Природен парк „Врачански Балкан”е обявен в края на 1989 год. и обхваща площ от 28 848 ха. с която се нарежда на второ място сред природните паркове на България. От месец октомври 1993 г. е обявен за защитен обект с международно значение. Територията включва Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Паркът обхваща части от три административни области – Враца, София и Монтана, пет общини - Враца, Мездра, Своге, Вършец и Криводол и двадесет и едно землища.
Пещера "Венеца" се намира в местността Краище, на около 3 км. от Гара Орешец и на 1 км югозападно от нефункциониращото вече село Орешец. Разкрита е през 1970 г. при взривни работи на кариерата край гара Орешец. През следващите години е проучена и картирана от пещерен клуб "Бел прилеп" при туристическо дружество "Белоградчишки скали" (Белоградчик). Пещерата има коридори с дължина около 200 метра и 5 зали.
"Венеца" е една от най-уникалните и красиви пещери в България. Обявена е за природна забележителност, заради изключително красивите си цветни калцидни образувания и ледени кристали, наподобяващи цветя, фигури и животни. Цветните образуванията се обясняват от учените с липсата на кислород, при което водата кристализира, а различните цветове се получават от разнообразния състав на глината и скалите.
За съжаление пещерата е била разбивана неколкократно, при което е имало счупени сталактити и сталагмит. За да се съхрани от набезите на вандали преди години тя е консервирана (входът й е бил бетониран).
През 2014 година стартира проект за благоустрояването на пещерата. В края на лятото през 2015-та година пещерата е отворена официално за посетители. След благоустрояването са изградени 400 метра път, паркинг и заслон до входа. Вътре в пещерата е оформена пешеходна пътека, парапети и е прокарано осветление. Изградени са пешеходни пътеки над пещерните образувания, за да могат да бъдат разглеждани по-добре от туристите. Направено е и художествено осветление, което подсилва още повече ефекта и красотата на цветните образувания.
IMG_20181005_114525 IMG_20181005_115943

Още от Други

Още от Забавления

© 2019 Thesite All rights reserved!