Очакват предложения за наградите „Русе“ и „Млад творец“

Култура Русе 02.05.2023 | 09:05ч.

На 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“, които Община Русе връчва ежегодно на тържествена церемония на 24 май.

С Награда „Русе“ се удостояват творци, дейци, творчески екипи със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на гр. Русе. Наградата се връчва на лица за постижения в периода от 10 май на предходната година до 10 май на текущата година. Награда „Русе“ не могат да получават лица и организации, удостоявани със същата награда в предишни години.

I. Изкуство и култура:
1. Литература и публицистика – 1 индивидуална: проза, поезия, драматургия, превод, журналистика и културно-историческо наследство;
2. Сценични изкуства – 1 индивидуална награда: театър, опера, оперета, мюзикъл, куклен театър, танц, музика;
3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда: изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство;
4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата: 1 индивидуална награда;
II. Образование и наука:
1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно
образование: 1 индивидуална награда;
2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование: 1 индивидуална награда;
3. За научен и учителски екип: 1 колективна награда;
4. Изключителен принос в областта на образованието: 1 индивидуална награда

Удостоените с Награда „Русе“ 2023 ще получат бронзова статуетка по авторски проект и изработка на скулптора Георги Радулов и диплом.

Наградата „Млад творец“ отличава млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 600 лв. и награден знак, осигурени от тяхното семейство.

Предложенията за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ се депозират в Деловодството на Община Русе в запечатан плик с четливо изписана номинационна категория и следва да съдържат изчерпателна аргументация, както и да бъдат изготвени от организации и институции, работещи в съответните области.

Регламентът за двете награди е уреден в Наредба № 17 за символиката на Община Русе, последно изменена с Решение № 1167 от 13.12.2022 на Общински съвет – Русе

Източник:TVN

Още от Култура

Още от Русе

© 2019 Thesite All rights reserved!