В Историческия музей в Русе ще бъде представена „Етнография на Тутракан“.

Книги Актуално 24.01.2023 | 02:01ч.

В сряда, 25 януари, от 18.00 ч. в Историческия музей в Русе ще бъде
представена „Етнография на Тутракан“ - авторски труд на музейни
специалисти от Тутракан, Русе и Силистра.
В книгата се представят етнокултурните процеси през последните сто
години, довели до промяна в нагласите и идентичностите на различните
местни групи от хора, обитаващи територията на бившата Тутраканска
околия. Изследвани са обичаите, облеклото, кулинарните практики,
детските фолклорни игри, форми на архитектурата, изяви на фолклора,
занаятите, календарните и семейните празници, вярвания на отделните
етнокултурни и религиозни групи в региона.
Водеща при съставителството на сборника от научни трудове за
Тутракан и Тутраканско е концепцията на проф. Николай Ненов за
определяне на етнографски общности на основата на сходства и прилики,
каквито са местата на памет и културните преживявания в периода между
двете световни войни, локални идентичности, обвързани с култови
средища, лечители, традиционни знания, умения и културни практики,
осъзнати като културно наследство. Проследени са образите на Добруджа,
както и знанието на местните общности за местата на памет и формите на
културен пейзаж, чрез които се търсят изявите на културна традиция и
всекидневен начин на живот, проследява се системата за предаване на
знание и ценности, които показват уникалното единство между човека и
природата.

Автори на книгата са Петър Бойчев и Величко Атанасов от Тутракан,
Десислава Тихолова, Искра Тодорова, Николай Ненов от Русе и Донка
Съботинова от Силистра.
Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на
културата и Община Тутракан.

Още от Книги

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!