Екомузеят с интерактивна изложба за червеногушата гъска

Изложби Актуално 02.09.2020 | 12:09ч.

В Екомузей с аквариум е подредена интерактивната изложба „Пътят на червеногушата гъска“, която запознава посетителите с начина на живот на вида и възможностите за неговото опазване. Изложбата включва интерактивни и игрови елементи, които имат за цел да ангажират публиката с опазването на червеногушата гъска. Елементите са оформени подобно на зоните, които тя обитава. Изложбата е изградена от няколко модула, като всеки от тях отговаря на конкретна тема, свързана с вида и опазването му. Специални преградни елементи оформят пространство подобно на лабиринт, през което посетителите трябва да преминат маршрута на миграция и да се запознаят с проблемите и опасностите, които гъската среща. Експозицията предоставя начини за виртуално преживяване и интерактивност, които разясняват възможните опасности, застрашаващи червеногушата гъска.

Експозицията е подходяща за всички възрасти.

Изложбата „Пътят на червеногушата гъска“ се осъществява в рамките на проект „Сигурен прелетен път“ на Българското дружество за защита на птиците, финансиран от програма LIFE на ЕС и Whitley Fund for Nature.

Още от Изложби

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!