Приключи археологическото проучване на Кале Широково

В четвъртък, 13 април, от 18:00 ч. в Екомузей. Аквариум, уредникът от отдел „Археология“ Деян Драгоев ще представи резултатите от археологическото проучване на Кале Широково през 2022 г.

Късноантичната и средновековна крепост е разположена на естествено защитен скален нос, при сливането на реките Баниски и Черни лом. С целево финансиране от страна на Министерство на културата и Община Две могили е проучен участък от основната крепостна стена с прилежащата ѝ кула № 2 и протейхизмата (спомагателна стена) на късноантичното укрепление. Разкритите стени смайват със своите размери и техника на градеж. Изградени са от големи до 2 м. в дължина каменни блокове, върху които археолозите откриват множество знаци, поставяни от древните майстори каменоделци. Документираната широчина на крепостната стена и кули е от 3,50 до 4,80 м., което я превръща в най-широката известна понастоящем крепостна стена в днешните български земи. Благодарение на мощната си укрепителна система, изграденото в средата на V в. укрепление успява да преживее аваро-славянските нашествия от края на VI в., превръщайки се в една от трите засвидетелствани крепости в долината на р. Русенски лом с регистриран живот в първата половина на VII в.

През 2022 г. екипът археолози успява да проучи и част от средновековно жилище от времето на Второто българско царство.

 

Пресцентър РИМ - Русе

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

Още от Туристически дестинации

© 2019 Thesite All rights reserved!